Siesta Lake, Yosemite National Park Nov. 2010 - Californiahiker